Studentdemokratiet NTNU

-Vi er dine tillitsvalgte

Les mer om studentrådene:

Les mer om parlamentene, studenttinget og valget:

Hva foregår i Studentdemokratiet:

Studentrådene:

Studentrådet AD

Fakultet for arkitektur og design

Denne siden er til for at studentene på AD-fakultelt lettere skal kunne nå oss tillitsvalgte, og at vi skal holde dere oppdatert med saker fra fakultet.

Studentrådet HF

Det humanistiske fakultet

Studentrådet HF består av tillitsvalgte på institutt- og fakultetsnivå ved Det humanistiske fakultet på NTNU. Vi arbeider med alle saker som har med studentene å gjøre; læringsmiljø, studieprogram, studentrettigheter og mye mer.

Studentrådet IE

Fakultet for Informasjonsteknologi og Elektroteknikk

Studentrådet IE består av dine tillitsvalgte og jobber for IEs studenter i møte med fakultet- og insituttledelse.

Studentrådet IV

Fakultet for ingeniørvitenskap

Studentrådet består av tillitsvalgte fra alle studieprogrammene og instituttene ved fakultetet for ingeniørvitenskap. Studentrådet er en del av tillitsmannsordningen på NTNU.

Studentrådet MH

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Studentrådet MH består av fakultetstillitsvalgte, instituttillitsvalgte og studieprogramtillitsvalgt på Fakultet for medisin og helsevitenskap. I Studentrådet jobber vi for å bedre din studiehverdag, og tar opp saker som engasjerer deg som student.

Studentrådet NV

Fakultet for naturvitenskap

Studentrådet NV består av dine tillitsvalgte på fakultetet og jobber både opp mot instituttet og selve fakultetet. Dersom du har problemer med noe relatert med studiet, NTNU eller har gode forslag til noe som kan bli bedre, kontakt oss!

Studentrådet SU

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Studentrådet SU er studentorgan ved fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU. Vi består av fakultetstillitsvalgte og instituttillitsvalgte, og fremmer din stemme som student opp mot fakultetet, instituttene og Studenttinget.

Studentrådet ØK

Fakultet for økonomi

Studentrådet ØK består av studenter som er stemt inn som tillitsvalgte for fakultetet og instituttene. Studentrådet ØK har 8 instituttstillitsvalgte og 4 fakultetstillitsvalgte. Sammen arbeider studentrådet med studentrelaterte saker og skal sørge for at studentenes stemme blir hørt og tatt hensyn til.

Studentparlamentene:

Studentparlamentet Ålesund

Studentparlamentet i Ålesund er her eine og aleine for di skyld. Vi er eit underorgan for Studenttinget ved NTNU og har lokalt ansvar i Ålesund.

Studentparlamentet Gjøvik

Studentparlamentet er knutepunktet for studenttillitsvalgte på campus. Tillitsvalgte er med på møter med instituttene, og vårt arbeidsutvalg møter lokal ledelse, og sammen er vi med på å videreutvikle studiehverdagen din.

Studenttinget:

Studenttinget NTNU

Studenttinget (STi) er det øverste organet for studenter ved NTNU, og vedtar hva NTNUs 42 000 studenter mener i saker som angår dem. Vi er studentenes stemme.

Studentvalget

Studentvalget koordinerer valgene til NTNUs styre og Studenttinget. Nettsidene fungerer også som et knutepunkt for alle studentrådsvalgene.

Hva skjer i Studentdemokratiet: